រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

» Privacy Policy

គោលការណ៍នេះគ្របដណ្តប់របៀបប្រព្រឹត្ដទៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលនិងទទួលបាន,រួមទាំងពដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកកន្លងមកនៃ !ផលិតផលនិងព services.Personal អំពីអ្នកគឺការដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នក,អាសយដ្ឋាន,អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល,ឬលេខទូរស័ព្ទ,ហើយនោះមិនមែនជាបើមិនដូច្នេះទេអាចប្រើបានជាសាធារណៈ.

 • សូមតាមដានទំព័រ Linkedin របស់យើងខ្ញុំ


 • ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

   

  សំណួរ?
   

  008615051486055
   

  [email protected]
  24 ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  7 ថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍