រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester Microfiber ក្រណាត់

» Polyester Microfiber ក្រណាត់

polyester Microfiber ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, លីមីតធីតផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទនៃក្រណាត់ microfiber polyester, ដូចជា 100% polyester តម្បាញធម្មតាក្រណាត់ microfiber, 100% polyester twill តម្បាញ microfiber ក្រណាត់, 100% ក្រណាត់ microfiber polyester satin តម្បាញ, ក្រណាត់ microfiber polyester nylon, ជាមួយ peach បានបញ្ចប់, ក្រណាត់ polyester Stretch Microfiber, ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត Microfiber ក្រណាត់, ជាមួយនឹងការបោះពុម្ពបានបញ្ចប់, ថ្នាំកូត PU, ល. Polyester microfiber fabric width from 150 សង់ទីម៉ែត្រទៅ 300 cm for Home Textile

ទំព័រ 1 នៃ 212