Vải Nhà sản xuất và nhà máy từ Trung Quốc

Chính sách bảo mật

» Privacy Policy

Chính sách này bao gồm cách xử lý thông tin cá nhân thu thập và nhận,bao gồm cả thông tin liên quan đến việc sử dụng quá khứ của bạn của !sản phẩm và thông tin services.Personal là thông tin về bạn mà được định danh cá nhân như tên của bạn,địa chỉ nhà,địa chỉ email,hoặc số điện thoại,và đó không phải là trường hợp công bố công khai.

 • Theo dõi trang Linkedin của chúng tôi

 • Liên hệ chúng tôi

   

  câu hỏi?
   

  008615051486055
   

  [email protected]
  24 giờ mỗi ngày
  7 ngày mỗi tuần