រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester Gabardine ក្រណាត់

» Polyester Gabardine ក្រណាត់

polyester Gabardine ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, មានកំណត់ផ្គត់ផ្គង់នូវក្រណាត់ polyester gabardine គ្រប់ប្រភេទដូចជាក្រណាត់ gabardine ចំនួន ១៥០d, 300ឃ gabardine, លាតក្រណាត់ gabardine, ក្រណាត់ gangeardine melange, ក្រណាត់ gabardine ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត, ល. ពួកវាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅសម្រាប់ឯកសណ្ឋាន, ការងារពាក់, ខោ, ល.