រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester កាត Mini លោក Matt ក្រណាត់

» Polyester មីនីម៉ាក្រណាត់

polyester កាត Mini លោក Matt ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, លីមីតធីតផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទនៃ polyester លោក Matt ក្រណាត់ខ្នាតតូច, ទម្ងន់គឺ 145 GSM ទៅ 190 GSM, 150 សង់ទីម៉ែត្រទៅ 300 ទទឹងសង់ទីម៉ែត្រ.