រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester taffeta ក្រណាត់

» Polyester taffeta ក្រណាត់

polyester taffeta ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, ការផ្គត់ផ្គង់មានកំណត់គ្រប់ប្រភេទក្រណាត់តាហ្វេតាតា polyester, ដូចជាក្រណាត់ taffeta polyester ១៩០T, ក្រណាត់ taffeta polyester 210T, ក្រណាត់ taffeta polyester ២៣០T, ក្រណាត់ taffeta polyester ២៩០T, ក្រណាត់ taffeta polyester ៣០០T, ក្រណាត់ taffeta polyester ៣៨០T, ក្រណាត់ taffeta ស្រអាប់ពេញលេញ, ក្រណាត់ taffeta ប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត, ល. ពួកវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ស្រទាប់និងអាវ.

ទំព័រ 1 នៃ 212