រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester Satin ក្រណាត់

» Polyester Satin ក្រណាត់

polyester Satin ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, Limited supplies all kinds of polyester satin fabric, such as polyester dull satin fabric, polyester twisted satin fabric, polyester stretch satin fabric, Valentino satin fabric, printed satin fabric, ល. They are widely used for garment, សម្លៀកបំពាក់, ខោទ្រនាប់, ល.