រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

polyester Satin ក្រណាត់

» Polyester Satin ក្រណាត់

polyester Satin ក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, លីមីតធីផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទនៃក្រណាត់ satin polyester, ដូចជា polyester ក្រណាត់ satin រិល, ក្រណាត់ satin ស្រស់ polyester, លាតសន្ធឹងក្រណាត់ satin polyester, ក្រណាត់ Valentino satin, ក្រណាត់ satin បានបោះពុម្ព, ល. ពួកគេត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់, សម្លៀកបំពាក់, ខោទ្រនាប់, ល.