រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

តុសសកុដិក្រណាត់

»តុសសកុដិក្រណាត់

តុសសកុដិក្រណាត់

គ្មានខ្លាញ់វាយនភ័ណ្ឌខូអិលធី, លីមីតធីតផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទនៃតុសសកុដិក្រណាត់, polyester ដំណោះស្រាយក្រណាត់កោត, ថ្នាក់ទីណ៍ល្បឿនលឿន 5-8 ស្ដង់ដារ EN សម្រាប់.