Vải Nhà sản xuất và nhà máy từ Trung Quốc

Polyester áo tơi đi mưa Vải

»Polyester áo tơi đi mưa Vải

Polyester áo tơi đi mưa Vải

Nạc Công ty Dệt, Limited supplies all kinds of polyester gabardine fabric such as 150d gabardine fabric, 300d gabardine, stretch gabardine fabric, melange gabardine fabric, Anti-static gabardine fabric, vv. They are widely used for uniforms, làm việc mặc, quần, vv.

 • Phân loại sản phẩm

 • Tìm chúng tôi trên Facebook!

 • Liên hệ chúng tôi

   

  câu hỏi?
   

  86.15051486055
   

  [email protected]
  24 giờ mỗi ngày
  7 ngày mỗi tuần