ผ้าผู้ผลิตและโรงงานผลิตจากประเทศจีน

โพลีเอสเตอร์ผ้า Taslan

»ผ้าโพลีเอสเตอร์ Taslan

โพลีเอสเตอร์ผ้า Taslan

ลีนเท็กซ์ไทล์ จำกัด, จำกัด อุปกรณ์ทุกชนิดของผ้าโพลีเอสเตอร์ Taslan, เช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ 184T Taslan, ผ้าโพลีเอสเตอร์ 196T Taslan, ผ้าโพลีเอสเตอร์ 228T Taslan, ผ้าโพลีเอสเตอร์ 320D Taslan, ฯลฯ. จบด้วยการเคลือบ PU กันน้ำ.