ผ้าผู้ผลิตและโรงงานผลิตจากประเทศจีน

หน่วยความจำผ้าโพลีเอสเตอร์

»ผ้าโพลีเอสเตอร์หน่วยความจำ

หน่วยความจำผ้าโพลีเอสเตอร์

ลีนเท็กซ์ไทล์ จำกัด, Limited supplies all kinds of polyester memory fabric. Standard polyester memory fabric, recycled polyester memory fabric, ฯลฯ